fbpx

Swimrun Wióry 2021 – Góry Świętokrzyske / Join The Race

Zawody Swimrun Wióry 2021 – Góry Świętokrzyskie – 5 edycja

ZAREJESTRUJ SIĘ / REGISTER HERE

Startowałeś w triathlonie, jesteś zawodnikiem biegów przeszkodowych, ultra-trail, OCR, bierzesz udział w zawodach pływackich?

Nadszedł czas na swimrun! Połączenie openwater i biegania terenowego nad zalewem Wióry w Górach Świętokrzyskich.

Prawdziwe piękno swimrunu polega na pokonywaniu trasy naprzemiennie płynąc i biegnąc. Startujesz w parze z partnerem. W raz z nim masz szansę dotrzeć do dzikich, wyjątkowo urokliwych a zarazem niedostępnych miejsc dla zwykłych ludzi.

Zapewniamy 100%-owy kontakt z naturą. Piękne widoki i mocne doznania sportowe rozgrywane w centralnej Polsce. Dogodny dojazd i możliwość rozbicia namiotu tuż nad zalewem przy miejscu startu sprawi, że szybko zapomnisz o codzienności i wejdziesz w stan „swimrun stand by”.

To właśnie tu w 2016 roku pierwszy polski swimrun team trenował przed swoim debiutem na Rockman Swimrun. To właśnie w Górach Świętokrzyskich echo niosło nasze przekleństwa, gdy plątaliśmy się w linkę holowniczą, próbując opanować efektywną sztukę ścigania się w parach.

Doświadczenie, jakie zdobywamy startując w licznych międzynarodowych zawodach, kiedyś triathlonowych dziś swimrunowych, pozwala nam na organizację już po raz czwarty wydarzenia, w którym sami chcielibyśmy wziąć udział. Przeczytaj regulamin, zapoznaj się z trasą i podejmij wyzwanie.

Zobacz jak było w poprzednich 4 edycjach –

Wióry 2017 – relacja Wióry 2018 – relacja Wióry 2019 – relacja

Zobacz też – 5 powodów dlaczego powinieneś przyjechać na Swimrun Wióry


KLIKNIJ i ZAPISZ SIĘ TU / REGISTER HERE

Organizator:
GOSWIMRUN.PL i firma ANALOGOWI Jędrzej Maćkowski Brzezie 1 27-225 Pawłów NIP 6572275238 
Kontakt: biuro@goswimrun.pl .
tel: +48 696422542

Swimrun Wióry in the Świętokrzyskie Mountains

Did you compete in a triathlon, are you an obstacle course athlete, ultra-trail, OCR, take part in swimming competitions?

It’s time for swimrun! The combination of openwater and field running over the Wióry reservoir in the Świętokrzyskie Mountains.

The real beauty of swimrun is to overcome the route alternately flowing and running. You start with a partner. At once with him you have the chance to reach wild, exceptionally charming and at the same time inaccessible places for ordinary people

We provide 100% contact with nature. Beautiful views and strong sports experience played in central Poland. Convenient access and the possibility of pitching the tent just above the reservoir at the starting place will make you quickly forget about everyday life and enter the state of „swimrun stand by”.

This is the place where the first Polish swimrun team was training before their debut in Rockman Swimrun It was in the Świętokrzyskie Mountains where our curses echoed in the air, where we tangled the towing rope, struggling to master the sport of racing in a team of two. It was here where the hot sweat mingled with cold waters of the big reservoir created at the dam of two mountain rivers. It was here where we swallowed the bait of one of the wildest sports in the world. 

The experience we gain when competing in numerous international competitions, once triathlon today swimrunowych, allows us to organize for the fourth time an event in which we would like to take part.

Therefore, we invite you – try a new experience and take part in swimrun Wóry 2021 competitions.

Read the regulations, read the route and take the challenge.

 REGISTRATION SWIMRUN WIÓRY 2021 

Organizer:
GOSWIMRUN.PL and ANALOGOWI Jędrzej Maćkowski Brzezie 1 27-225 Pawłów NIP 6572275238  Contact: biuro@goswimrun.pl .  phone: +48 696422542

Swimrun Wióry – Góry Świętokrzyskie foto – Adam Galica

1. Podstawowe informacje / Basic Information

Organizatorem zawodów jest GOSWIMRUN.PL i firma Analogowi. biuro@goswimrun.pl 
Dyrektor Wyścigu Jędrzej Maćkowski tel. 600872376 
Biuro Zawodów – Anna Lis tel. 696422542
Data: 21.08.2021

Miejsce (start i meta): 8:00 Zalew Wióry w Gminie Pawłów w Górach Świętokrzyskich

Dystanse:
SWIMRUN WIÓRY LONG – „ŚLADAMI PIONIERÓW” –  31,5 km (5,5 km swim / 26 km run – elevation about 600 m.)
SWIMRUN SPRINT  – 12,5 km (2,5 km swim / 10 km run – elevation about 200 m.)

Limit uczestników – 80 zespołów na dystansie long, 80 zespołów na dystansie sprint, 40 miejsc solo

Aktualności podawane są na stronie internetowej:
instagram
facebook.com/goswimrunpl


English
Swimrun Team Poland and Analogowi company are the organizer of the event:biuro@goswimrun.pl
Race Director Jędrzej Maćkowski tel. + 48 600872376 
Competitor Office and help desk – Anna Lis tel. + 48 696422542, biuro@goswimrun.pl
Date: 21.08.2021
Location (start and finish): Wióry Reservoir (Zalew Wióry) in Pawłów Municpality in the Świętokrzyskie Mountains.
Distances:
WIÓRY SWIMRUN LONG – “FOLLOW THE PIONEERS” – 31,5 km (5,5 km swim / 26 km run – elevation 600 m)
SWIMRUN SPRINT and  – 12,5 km (2,5 km swim / 10 km run – elevation 200 m)
Limit of participants – 80 teams on long route and 80 teams on sprint, 40 solo spots
Updates are provided in the website: www.goswimrun.pl facebook.com/goswimrunpl

2. Program imprezy / Event Schedule

Program imprezy


19.08.2021 (czwartek)
20:00 – obowiązkowa odprawa internetowa na FB goswimrun.pl (zapis odprawy zostanie umieszczony na FB po jej zakończeniu)

20.08.2021 (piątek)
18.00 – 19.00 – odbiór pakietów startowych w biurze zawodów w bezpośredniej strefie startu i mety ( punkt widokowy Zalew Wióry).
19.15 – 20.00 – oficjalna odprawa dla wszystkich zawodników w okolicy biura zawodów
20.00 – 20.30 – odbiór pakietów startowych w biurze zawodów w bezpośredniej strefie startu i mety

21.08.2021 (sobota)
06:00 – 06:30 – odbiór pakietów (bardzo prosimy tylko w wyjątkowych sytuacjach robić to w sobotę przed startem)
07.00 – start dystansu SPRINT i start dystansu głównego SWIMRUN WIÓRY – „ŚLADAMI PIONIERÓW”
8.00 – 10.30 – przywitanie finiszerów dystansu sprinterskiego
10.00 – cut off na Energy Point 2 – (główny dystans) 
11.00 – 14.00 przywitanie finiszerów dystansu głównego
13.00 – dekoracja najlepszych zawodników sprintu i dystansu głównego
18.00 – do końca – ognisko i swimrun party!

English Event Schedule

19 Aug 2021 (Thursday)
20:00 – Mandatory briffing for all participants on Goswimrun.pl FB

20 Aug 2021 (Friday)
18.00 – 19.00 – pickup of competition packages at the event office at start and finish zone
19.15 – 20.00 – official briefing for all participants at the event office
20.00 – 20.30 – pickup of competition packages at the event office at start and finish zone

21 Aug 2021 (Saturday)
07.00 – SPRINT and WIÓRY SWIMRUN – “FOLLOW THE PIONEERS” main distance kick-off
8.00 – 10.30 – welcome of sprint distance finishers
09.20 – cut off on Energy Point 2 (main distance)
11.00 – 14.00 – welcome of main distance finishers
13.00 – awards ceremony for the best participants in sprint and main distance
18.00 – to the end 😉 big fire and swimrun party!
3. Trasa zawodów / Race Course
3.1 SWIMRUN WIÓRY – ŚLADAMI PIONIERÓW – 27,0 km (5,0 km swim / 22 km run – elevation aprox. 600 m.)
WIÓRY SWIMRUN – FOLLOW THE PIONEERS – 27,0 K (5,0 K swim / 22 K run – elevation aprox. 600 m) 

Poglądowa mapa Swimrun Wióry – dystans główny / Wióry Swimrun Race Map – main distance

 
Na całym dystansie zawodów przewyższenie sięga ok 600 m. w górę i 600 m. w dół. Trasa mocno crossowa – leśne dukty, polne ścieżki, nadbrzeżne trawersy łagodnie pochylone ku tafli wody wzgórza, naturale przeszkody na drodze w postaci bobrowisk, powalonych drzew, wysokiej trawy, uskoków etc. Szykujcie się zatem na solidne bieganie, choć wielu biegiem tej trasy nie pokona! 😉

UWAGA: Ze względu na funkcję retencyjną zbiornika Wióry, uwzględniając aktualny stan wody, trasa może ulec modyfikacjom. Stan wody podyktuje to, czy trasa będzie odrobinę dłuższa, czy krótsza. Gwarantujemy jednak możliwie „sprawiedliwy” wg. nas podział na odcinki woda/ląd W związku z możliwymi zmianami, nie będziemy udostępniali tracku GPX.

English Over the full course of the race, elevation amounts to 600 m up and 600 m down. The race track has a cross-country character – it includes tracks in the woods and meadows, waterside traverse of hills leaning gently to water surface, natural obstacles such as beaver lodges, brought down trees, high grass, slides, etc. Brace yourselves for some decent running, though many will not be able to run along this track ☺

NOTE: Due to the retention function of Wióry reservoir, given the current water level, the track is subject to slight modifications. The route can be little bit shorter ol longer, so please do not ask for a GPX track 😉

3.2 SWIMRUN SPRINT (2,0 km swim i 11 km run – elevation 200 m.) 
SWIMRUN SPRINT (2, 0 K swim and 11 km run – elevation 200 m.) 

/>
 Poglądowa mapa Swimrun Wióry – sprint / Wióry Swimun – sprint course mapTeren crossowy z przewagą nadbrzeżnych ścieżek polnych. W pierwszej części biegowej trudny technicznie, następnie przechodzi w trasę szybką.

UWAGA: Ze względu na funkcję retencyjną zbiornika Wióry, uwzględniając aktualny stan wody, trasa może ulec lekkim modyfikacjom. Stan wody podyktuje to, czy trasa będzie odrobinę dłuższa, czy krótsza. Gwarantujemy jednak możliwie „sprawiedliwy” wg. nas podział na odcinki woda/ląd. W związku z możliwymi zmianami nie będziemy udostępniali tracku GPX.

English This is cross-country terrain with dominance of waterside meadow paths. Its first part is technically difficult but later it turns into a fast track.

NOTE: Due to the retention function of Wióry reservoir, given the current water level, the track is subject to slight modifications.The route can be little bit shorter ol longer, so please do not ask for a GPX track 😉

3.3 Oznaczenie trasy zostanie zaprezentowane na stronie 2 tygodnie przed startem oraz na oficjalnej odprawie. Uczestnicy mają obowiązek podążać za oznakowaniem i słuchać informacji o ewentualnych zmianach przebiegu wyścigu od odpowiednio oznaczonych osób (oznaczenie podobnie jak trasy zostanie przedstawione przed wyścigiem).
3.4 Punkty odżywcze zostaną rozlokowane na trasie zarówno dystansu GŁÓWNEGO jak i SPRINTU. Będą wyposażone w zależności od pogody – w wodę, owoce, słone przekąski, ciepłe napoje.
3.5 Punkty medyczne zostaną rozlokowane na trasie biegu zarówno na lądzie jak i wodzie. W miejscach wejścia do wody każdy wolontariusz będzie wyposażony w prostą apteczkę pierwszej pomocy. Karetka pogotowia – stać będzie na slipie koło zapory Wióry. Wszelkie kontuzje, złe samopoczucie zgłaszamy ratownikom na wodzie i wolontariuszom na punktach.

English
3.3 Course signage will be made available on the website 2 weeks prior to the start and at the official briefing. Participants are obliged to follow the official signage and information about possible change of race track from designated staff (their uniforms will be presented before the race)
3.4 Energy points will be located along the track of both MAIN as well as SPRINT course. Depending on the weather, they will be equipped with water, fruit, salty snacks, hot beverages.
3.5 Medical stations will be located along the track both on the land and on the water. At the places of entering water, each volunteer will be equipped with a simple first-aid kit. Any ill feelings, wounds or injuries should be reported to volunteers at the entrances and exits of the water and rescuers on the water.
4. Główne zasady rywalizacji / Main rules of competition

4.1 Trasę startu głównego pokonujemy tylko w dwuosobowych teamach. Teamy nie mogą rozdzielić się na odległość większą niż 10 metrów. Sędziowie zawodów, będą zwracali na to uwagę. 2 uwagi od sędziego to 5 min kary czasowej doliczanej do końcowego wyniku. Uwaga trzecia równa się dyskwalifikacji. Team może składać się z dwóch mężczyzn, dwóch kobiet lub pary mieszanej.
4.2 Klasyfikacja prowadzona będzie zgodnie z kolejnością na mecie zespołów w kategoriach MM, FF, MIX.
4.3 Przez cały czas trwania obu wyścigów poruszamy się z niezmienionym ekwipunkiem. To co zabieramy na starcie, musimy mieć też na mecie.

English
4.1 Participants shall cover the main course only in the teams of two. The two members of each team cannot be more than 10 meters apart. Race jury shall monitor this requirement. Two warnings from race jury equal 5-minute penalty added to the final result. Third warning results in disqualification. Teams may consist of two men, two women or a mixed couple.
4.2 Team’s participant’s order of arrival at the finish will determine the final ranking in categories MM, FF, MIX.
4.3 All teams must carry all their equipment from start to finish on both courses.

5. Wyposażenie / Equipment

5.1 Wyposażenie obowiązkowe :
• Pianka pływacka (w przypadku uzasadnionego startu bez pianki zawodnik zobowiązany jest do korzystania z pull-buoya lub bojki asekuracyjnej!)
• Buty
• Bojka wypornościowa – tzw. „ósemka” (nieobowiązkowa, jeśli ktoś płynie w jakiejkolwiek piance)
• Gwizdek (każdy z uczestników)
• Narzutki startowe przekazane przez organizatora, ubrane na wierzchu przez cały czas trwania wyścigu – zwrotne na mecie
• Czepek na głowie na odcinku pływackim – zakupiony przy zapisach u organizatora (25 zł) lub własny czepek w kolorze wskazanym przez organizatora (dystans długi – czepki czerwone lub pomarańczowe, sprint w parach czepki niebieskie, sprint solo czepki białe lub zielone)
• Okularki pływackie
• Pojemnik na wodę: sylikonowy kubek lub miękki bidon typu flask (na punktach odżywczych nie będzie jednorazowych kubków!)
• Ubezpieczenie od udziału w sportach wysokiego ryzyka (wystarczy jednodniowe przypadające na dzień zawodów)

5.2 Zalecane wyposażenie nieobowiązkowe:
• Pianka pływacka 
• Pas i linka holownicza, której można używać w trakcie wyścigu zarówno na wodzie jak i na lądzie
• Łapki pływackie
• Bojka asekuracyjna – typu „pamela”
• Wszystkie materiały wypornościowe nie mogą przekraczać powierzchni większej niż 100 cm x 60 cm
• Żele energetyczne
• Płetwy o maksymalnej dopuszczonej długości do 15 cm – mierząc od dużego palca do końca płetwy.

Wyposażenie będzie wyrywkowo sprawdzane przed startem lub na mecie. Nieposiadanie, któregoś z elementów obowiązkowych równoznaczny jest z dyskwalifikacją.

English
5.2. Mandatory equipment:
• Wetsuit (very recommended – so we put it in mandatory equipment but if you decide of some reason to do not start in wetsuit you have to use pull-buoy or safety buoy) 
• Shoes
• Pull-buoy (not mandatory when somenone swim in any kind of wetsuit)
• Whistle (each of participants)
• Race bibs supplied by the organizer worn and visible throughout the race – to return at the finish line
• Swim cap (on head during swimming course)– you are able to buy cap during registration (6 euro) or use your own but in color that organizer expect: Long distance – red or orange, sprint blue, sprint solo – white or green
• Swimming goggles
• Container for water like silocone cap or flask
• Insurance for high-risk sports (one-day insurance for the day of the event is sufficient)

Recommended non-mandatory equipment
• Wetsuit 
• Pull cord – which can be used during the race both in water and on the land
• Paddles
• Safety buoy
• Floatation materials must not be bigger than 100 cm x 60 cm
• Energy gels
• Fins of maximum length up to 15 cm measuring from the big toe to fin’s edge

Equipment shall be checked at random before the start. Lack of any mandatory elements of equipment shall result in disqualification from the event.

6. Bezpieczeństwo / Safety

Ze względu na specyfikę i trudny poziom wyścigu udział w zawodach niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo. Jako organizatorzy przykładamy do zapewnienia bezpieczeństwa szczególną wagę, organizując większe niż przepisowo wymagane zabezpieczenie wodne i medyczne na trasie. Zgadzając się jednak na start, co potwierdzasz zapisem na zawody, wiedzieć musisz, że:

6.1 Każdy uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6.2 Trasa pływacka zabezpieczona będzie przez starachowicką Grupę Ratownictwa Wodnego i starachowicki Klub Płetwonurków Kalmar.

6.3 Każdy z uczestników ma obowiązek zakupienia ubezpieczenia na okazję udziału w zawodach sportowych o podwyższonym ryzyku. Okazanie polisy w biurze zawodów jest jednym z warunków odebrania pakietu startowego. Koszt tego typu polis na jeden dzień waha się między 15 a 35 złotych.

6.4 Organizator posiada ubezpieczenie OC

6.5 Pomagaj i wspieraj swojego partnera. Do mety musicie dotrzeć razem. Swimrun to sport zespołowy.

6.6 Jeśli u innych zespołów widzisz wyczerpanie fizyczne lub inne niepokojące objawy, poinformuj o tym jak najszybciej osoby, zabezpieczające trasę.

6.7 Postaraj się dobrze ocenić swoje samopoczucie. Jeśli jest bardzo złe, podejmij odpowiedzialną decyzje o przerwaniu wyścigu i niezwłocznie poinformuj o tym organizatora. Opuszczanie wyścigu bez poinformowania służb organizatora, grozi obciążeniem kosztami ewentualnej akcji ratunkowej. Zejść z trasy można tylko na którymś z punktów zmian woda/ląd – ląd/woda.

6.8 Organizator lub przedstawiciel służb medycznych może wydać zakaz kontynuowania wyścigu dla danego zespołu, jeśli któryś z zawodników jego zdaniem nie jest zdolny do dalszej rywalizacji lub jego stan zagraża jego zdrowiu lub życiu. Wówczas zespół zobowiązany jest oddać swoje numery startowe i nie może kontynuować wyścigu.

6.9 W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

English Due to the specificity and difficulty of the race, participation in the event poses a certain threat. As the organization team, we pay particular attention to ensuring safety providing greater water and medical support along the course than required by regulations. Agreeing to participate in the event, which is confirmed by registration, you must be aware that:

6.1 Each participant participates solely at their own responsibility and bears related risks. All participants acknowledge that participation in the event incurs physical exertion and poses a natural threat and hazard of accidents, body injuries, concussions (including death) as well as of material losses.

6.2 Swim course shall be guarded by WOPR Starachowice and Scuba Diving Club Kalmar.

6.3 Each participant needs to have a valid insurance for participation in high-risk sport events. Presenting a policy in the event office is one of the prerequisites of collecting a competition package. The cost of such one-day policy ranges between 15 and 35 PLN.

6.4 The organizer is in possession of a civil liability insurance policy.

6.5 You should help and support your partner. You must reach the finish together. Swimrun is a team sport.

6.6 If you notice physical exhaustion or other alarming symptoms among other teams, inform the organization team as soon as possible. .

6.7 Try to evaluate your condition accurately. If your condition is severe, take a responsible decision to abandon the race and inform the organization team immediately. Abandoning the race without informing the organization team may result in liability for costs of potential rescue action. The race can be abandoned only at one of water/land or land/water switch points. .

6.8 The organization team or medical services team may refuse a team to continue, if, in their opinion, one of participants is not able to continue the race or their condition poses a threat to health or life. In such event, the team are obliged to return their bibs and are forbidden from continuing the race.

6.9 In case of unexpected natural disasters such as flood, storm, hail, hurricane, heavy rain or thunderstorm, the organization team reserves the right to cancel the event and reschedule it to another date or to change the event format.

7. Skargi, kary, dyskwalifikacje i odwołania od kar i dyskwalifikacji / Protests, penalties, disqualifications and appeals against penalties and disqualifications.

7.1. Dyskwalifikacja może zostać nałożona na zespół gdy:
• Pokonuje trasę na skróty, poza oznaczeniami organizatora.
• Któryś z uczestników porzuca ekwipunek na trasie, otrzymuje fizyczną pomoc od kibicujących lub supportujących na trasie.
• Pozostawia jakiekolwiek śmieci podczas rywalizacji poza punktami odżywczymi.
• Zespół otrzyma trzecie upomnienie od sędziego zawodów, związane z nietrzymaniem maksymalnej 10 m. odległości od drugiego członka zespołu.
• Sędzia główny zawodów po wniesieniu skargi na konkretny zespół przez dwa inne zespoły uczestniczące w wyścigu uzna jej zasadność.

7.2.Kary czasowe mogą zostać nałożone na zespół gdy:
• Członkowie zespołu rozdzielają się od siebie na odległość większą niż 10 metrów – 5 min. Zespół może dostać 2 upomnienia – 3 upomnienie równoznaczne jest z dyskwalifikacja. Kara czasowa doliczana jest do wyniku końcowego i zaznaczana na liście wyników.
• Sędzia główny zawodów po wniesieniu skargi na konkretny zespół przez dwa inne zespoły uczestniczące w wyścigu, uzna jej zasadność. Przewidywane kary czasowe dodawane do wyniku końcowego to 5 minut i ich wielokrotność.

7.3. Odwołania od kar i dyskwalifikacji należy składać pisemnie w biurze zawodów najpóźniej do 30 min. od ich ogłoszenia na tablicy ogłoszeń wywieszonej w biurze zawodów lub 30 min. po zakończeniu zawodów przez dany zespół.

7.3.1 Odwołania od kar i dyskwalifikacji zawierać muszą – numer i nazwę zespołu, imię i nazwisko kapitana zespołu zdyskwalifikowanego, opis sytuacji spornej widzianej oczami zespołu z określeniem, gdzie miała miejsce oraz podpis obu członków zespołu.
7.3.2 Spór rozstrzyga ostatecznie sędzia główny zawodów, w postaci Dyrektora Wyścigu, kierując się zasadami fair play. Jego decyzja nie podlega dyskusji i jest ostateczna.

7.4. Skargi należy składać pisemnie w biurze zawodów do 30 min. od ich ukończenia.

7.4.1 Skargi zawierać muszą – numer i nazwę zespołu, imię i nazwisko kapitana zespołu skarżącego. Numer zespołu skarżonego. Opis sytuacji spornej widzianej oczami zespołu wnoszącego skargę, z przybliżeniem miejsca, gdzie miała ona miejsce. Podpis obu członków zespołu i ewentualne wskazanie numerów innych zespołów, które mogły być świadkami sytuacji.
7.4.2 Sędzia po konsultacjach ze wskazanymi w skargach zespołami, podejmuje ostateczną, zgodną z zasadami fair play decyzję, która nie podlega dalszej dyskusji. 

7.5. Wniesienie jakiejkolwiek skargi przeciwko innemu teamowi lub odwołania się od decyzji sędziego wiąże się z wniesieniem opłaty wysokości 50 zł., która później zostanie przekazana przez organizatora na cel charytatywny lub pożytku publicznego. O czym organizator poinformuje na swoich stronach.

English
7.1. The team may be disqualified in the following instances:
• If they take non-authorized shortcuts when covering the race course.
• If the team receives third warning from the race jury, related to not obeying a maximum 10-meter distance from the other member of the team.
• If one of participants leaves any garbage outside energy stations.
• If the head of race jury finds a protest submitted in relation to particular team by two other teams to be valid.
• If the team receives third warning from the race jury, related to not obeying a maximum 10-meter distance from the other member of the team,

7.2.Time penalties may be imposed in the following instances:
• If team members are apart for a greater distance than 10 m – 5-minute penalty. The team may receive two warnings. The third warning results in disqualification. Time penalty is added to the final result and is indicated in the ranking list.
• If the head of race jury finds a protest submitted in relation to particular team by two other teams to be valid. Expected time penalty to be added to the final result is 5 minutes or its increment.

7.3. Appeals from penalties and disqualifications shall be submitted in writing at the event office not later than 30 minutes from its announcement on the notice-board provided in the event office or 30 minutes from completion of the race by the relevant team.

7.3.1 Appeals from penalties and disqualifications shall contain the number and name of the team, first and last name of the captain of the penalized team, description of disputed situation as seen by the team, including its location, and signatures of both team members.
7.3.2 Dispute shall be finally decided by the head of race jury according to fair play principles. This decision shall be final and non-contestable.

7.4.Protests shall be submitted in writing at the event office not later than 30 minutes from completion of the race.

7.4.1 Protests shall contain the number and name of the team, first and last name of the captain of the protesting team, the number of the protested team, description of protested situation as seen by the protesting team including approximated location of situation, signatures of both team members and, possibly, indication of numbers of other teams who may have witnessed this situation.
7.4.2 Upon consultation with teams indicated in the protest, the race jury shall take the final decision in accordance with fair play principles, which is non-contestable.

7.5. Submitting a protest against another team or appeal against jury’s decision incurs the fee of 50 PLN, which will be later paid by the organizer for a charity or public cause. The organizer shall provide details on its website.

8. Pomiar czasu i limity / Time measurement and limits

8.1 Pomiar czasu dokonywany będzie przez firmę Profesjonalny Pomiar Czasu Ostrowski

8.2 Pomiar czasu będzie prowadzony na starcie, mecie oraz w zależności od możliwości w kilku punktach pośrednich.

8.3 Każdy zespół ma obowiązek razem przekraczać każdy punkt pomiaru czasu. Czas zatrzymuje się po przekroczeniu linii mety przez drugiego z zawodników w danym zespole.

8.4 Limity czasu na punkcie jedynym punkcie kontrolnym to 2 godziny 10 minut. Nie zmieszczenie się na nim oznacza LAT – „late at point” – spóźnieni na punkcie. Zespół taki ze względów bezpieczeństwa nie może kontynuować dalej wyścigu.

English
8.1 Time will be measured based on data from camera screens.

8.2 Time will be measured at the start, finish and, subject to availability, at several checkpoints.

8.3 Each team is obliged to cross each checkpoint together. Time measurement stops after the other player crosses the finish line in the team

8.4 Time limits at only one checkpoints is 2 hours and 10 minutes from start. Failure to meet a time limit results in LAT „late at point” status. Due to safety reasons, such team shall not continue the race.

9. Zapisy / Registration

9.1 Do startu w imprezie SWIMRUN NIDZICA dopuszczone są osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają umiejętność pływania w wodach otwartych. W drodze wyjątku organizator może dopuścić do wyścigu osoby młodsze, po otrzymaniu zgłoszenia przez Klub Sportowy, z rekomendacją do startu trenera zgłaszanego zawodnika; zgody jego rodziców lub opiekunów prawnych, obowiązkowych dla zawodników Klubów Sportowych. Osoby niepełnoletnie będą startowały Poza Konkursem. Jeśli uzyskany przez nie czas będzie gwarantował podium, wówczas zawodnik ten zapraszany jest do dekoracji, ale miejsce na podium dubluje się, tak by stał na nim też zawodnik pełnoletni, zgłoszony w na podstawie zwykłej ścieżki zapisów.

9.2 W przypadku startu na dystansie Głównym – wymagane jest udokumentowanie ukończenia dowolnych zawodów pływackich lub triathlonowych, których dystans pływacki wynosił minimum 1 km. Jeśli zawodnik potrafi pływać, ale nie brał udziału w zawodach na wymaganym dystansie, może próbować udowodnić organizatorom swoje umiejętności w inny sposób. Organizatorzy będą losowo weryfikować zawodników.

9.3 Zgłoszenie i wpłata wpisowego jest ostateczna – nie ma możliwości zwrotu wpisowego.

9.4 Do dnia 10.07.2021 istnieje możliwość zamiany jednego z członków zespołu bezpłatnie. Po tym terminie zamiana zawodnika jest płatna i wynosi 50 złotych. Nowy uczestnik musi spełnić wszystkie wymogi podane w regulaminie.

UWAGA! Po 10.08.2020 możliwa jest wymiana tylko zawodników tej samej płci! Nie gwarantujemy jednak odpowiedniego rozmiaru koszulki.

9.5 Zapisy ruszą 17.06.2021 r. obsługiwane są przez Profesjonalny Pomiar Czasu Ostrowski

9.6 Link do zapisów https://dostartu.pl/swimrun-wiory-2020-v4036.pl.html


English
9.1 To be able to participate in Wióry Swimrun, you must be at least 18 years old and able to swim in open waters.

9.2 To be able to participate in the main distance, you must present proof of completing any swimming or triathlon competition with swimming distance of at least 1 km. If you can swim but you have never participated in the competition at the required distance, you may attempt to demonstrate your skills to the organizing team in an alternative way. Organizing team shall verify participants at random..

9.3 Registration and fee payment is final – participation fee is non-refundable.

9.4 Before 10.08.2021 one member of a team may be replaced at no cost. After this deadline, replacing a team member shall cost 50 PLN. The new team member shall meet all the requirements set out in the competition rules.

NOTE! After 10.08.2021 replacing participants of the same sex is only possible but we can not guarantee T-shit

9.5 Registration opens at 17.06.2021 is serviced by Profesjonalny Pomiar Czasu Ostrowski

10. Pakiet startowy / Participation package

• Koszulka z numerami startowymi tzw. „bib race” – (zwrotna na mecie – możliwość wykupu w cenie 35 zł) 
• Czepek pływacki – tylko w przypadku zakupu podczas zapisów (25 zł)!
• Posiłek regeneracyjny po wyścigu
• Pamiątkowa koszulka z zawodów 
• Ewentualne podarunki od sponsorów

English
• Bib race with participation number (participants have to give back BIB on a finish line or buy them by cash – 35 zł)
• Race swim cap (only for participants who order them and pay during registration! – 25 zł)
• Refreshing meal after the race
• Race T-shirt 

11. Opłaty startowe / Entry fees

11.1 Swimrun Wióry – Śladami Pionierów :

I opłata wpisowa (17.06.2021-01.07.2021) – 349,5 zł (za uczestnika), 699  (para)

II opłata wpisowa (02.07.2021-31.07.2021) – 374,5 (za uczestnika) 749 zł (para)

III opłata wpisowa (01.08.2021-17.08.2021) – 424,5 zł (za uczestnika) 849 zł (para)

11.2 SWIMRUN WIÓRY „SPRINT” – start w parach 

I opłata wpisowa (17.06.2021-01.07.2021) – 165 zł (za uczestnika), 330 zł (para)

II opłata wpisowa (02.07.2021-31.07.2021) – 195 zł (za uczestnika), 390 zł (para)

III opłata wpisowa (01.08.2021-17.08.2021) – 230 zł (za uczestnika), 460 zł (para)

11.3 MARZENIE O SWIMRUNIE – SOLO – (trasa jak na sprincie) 

I opłata wpisowa (17.06.2021-01.07.2021)– 165 zł (za uczestnika)

II opłata wpisowa (02.07.2021-31.07.2021) – 195 zł (za uczestnika) 

II opłata wpisowa (01.08.2021-17.08.2021) – 230 zł (za uczestnika)

Opłaty startowe przyjmowane są na konto firmy:

ANALOGOWI

Brzezie 1, 27-225 Pawłów NIP: 6572275238 , REGON: 388035800

mBank – 52 1140 2004 0000 3002 8090 6189

„Nazwa zespołu – Swimrun Wióry 2021”

English

ANALOGOWI

Brzezie 1, 27-225 Pawłów NIP: 6572275238 , REGON: 388035800

mBank – 52 1140 2004 0000 3002 8090 6189

„Team name – Swimrun Wióry 2021”

12. Rejestracja na zawody / Event registration

Zarejestruj się i zapisz na wybrany dystans.

LONG , SPRINT IN TEAMS, SPRINT SOLO

Register now and select your distance.
LONG AND SPRINT IN TEAMS
SPRINT SOLO

13. Klasyfikacje / Rankings

13.1 Klasyfikacje będą prowadzone w kategoriach
„ŚLADAMI PIONIERÓW” – TEAMY MĘSKIE, TEAMT KOBIECE, TEAMY MIESZANE (MM, FF, MIX)
„SWIMRUN SPRINT”- TEAMY MĘSKIE, TEAMT KOBIECE, TEAMY MIESZANE (MM, FF, MIX)
„MARZENIE O SWIMRUNIE” – MĘŻCZYŹNI, KOBIETY (bez kategorii wiekowych!)

W swimrunie nie prowadzi się klasyfikacji wiekowej, zatem zawodnicy mogą łączyć się w zespoły bez względu na wiek.
English 13.1 Rankings shall be maintained in the following categories:

„FOLLOW THE PIONEERS” – TEAMS: MEN, WOMAN, MIX
„SWIMRUN SPRINT”- TEAMS: MEN, WOMAN, MIX,
„SWIMRUN DREAM” – MEN, WOMAN (no age groups!)

There are no age rankings in swimrun; hence participants are free to join in teams regardless of their age.

14. Zasady ogólne / General rules

14.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy nawet w dniu wyścigu ze względów bezpieczeństwa. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach. Oznakowanie trasy w takim przypadku będzie poprowadzone zgodnie z modyfikacją.

14.2 Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

14.3 Organizator zaleca uczestnikom wykonanie badań lekarskich potwierdzających zdolność do udziału w zawodach.

14.4 Uczestnicy odpowiadają finansowo za szkody wyrządzone na terenie bazy zawodów.

14.5 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach organizator będzie informował na stronie internetowej. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga organizator.

English 14.1 The organizer reserves the right to alter race course even on the day of race due to safety reasons. Participants shall be notified of any alterations. In such event, course signage shall be in accordance with alterations.

14.2 Participants are forbidden from participating in the event under the influence of alcohol or other intoxicants.

14.3 The organizer advises that participants should run medical tests confirming ability to participate in the event.

14.4 Participants are financially liable for damages inflicted in the event base.

14.5 The organizer reserves the right to introduce changes to the competition rules. The organizer shall provide the final and binding interpretation of the rules. The organizer shall inform of changes of rules on the website. The organizer decides on cases not provided for by these regulations.

15. Ochrona danych osobowych / Personal data protection

15.1 Dane osobowe uczestników Swimrun Wióry 2020 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

15.2 Dane osobowe uczestników Swimrun Wióry 2021 będą wykorzystywane zgodnie z naszą polityką prywatności, z której szczegółami możesz zapoznać się tutaj

15.3 Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Swimrun Wióry 2021 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

15.4 Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia pisząc o tym na adres biuro@goswimrun.pl

15.5 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Swimrun Wióry 2020. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres pocztowy lub mailowy Organizatora.

15.6 Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

15.7 Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

English 15.1 Personal data of Wióry Swimrun 2021 participants shall be processed for the purpose of organizing the event, determining the winner and granting the award, including financial terms..

15.2 Personal data of Swimrun Wióry 2021 participants will be used in accordance with our privacy policy, the details of which you can read here (in Polish)

15.3 Processing data referred to in section 1 of this paragraph in relation to participation in Wióry Swimrun 2020 includes also publishing participant’s first and last name together with the place of residence – in any way in which the project will be published or made known.

15.4 Participant shall have the right to access and amend their personal data.

15.5 Providing personal data and consent to their processing is voluntary, but their failure or lack of consent to their processing prevents participation in Swimrun Wióry 2020. By submitting to the Organizer, a correctly completed and signed registration form, the participant agrees and allows the use of data provided by him personal data for the purpose of sending to the participant information on future events, commercial products, as well as internal administrative and analytical needs, in accordance with the provisions of Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016. on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and the repeal of Directive 95/46 / EC (hereinafter ‚GDPR’). The participant has the right to withdraw such consent and may do so at any time by directing correspondence to the postal or e-mail address of the Organizer.

15.6 Participant of the event gives consent to free-of-charge use of their image recorded in the form of photo or video and gives the Organizer free-of-charge license to use the image in all fields of exploitation, including: recording and making available in any form, storing in computer memory, using for event promotion and organization, making available to event sponsors and partners for the purpose of promotion in the context of participation in the event, including and publishing in magazines, promotional printed materials, in press, on websites and in TV or radio broadcast. .

15.7 All information related to participants obtained by the Organizer and included in the registration form shall be recorded electronically and in any case shall be used in accordance with Data Protection Act of 29 August 1997, Dz. U. nr 133, poz. 883. The Organizer shall not disclose this information to any third parties.

Miejsca noclegowe w okolicy: Oferta Gminy Pawłów  Accommodation: Pawłów Minicipality guests houses 

Zarejestruj się i zapisz na wybrany dystans.

LONG,  SPRINT W PARACH, SPRINT SOLO
Register  start 17.06.2021
LONG AND SPRINT IN TEAMS